Rovarirtás, rágcsálóirtás, kártevőirtás és terménygázosítás 29 éves gyakorlattal, referenciákkal!
Rovarirtás, rágcsálóirtás, kártevőirtás és terménygázosítás 29 éves gyakorlattal, referenciákkal!

Törvények, jogszabályok, rendeletek

Az egészségügyi kártevők elleni védekezéssel kapcsolatos fontosabb jogszabályok időrendi sorrendben

 1. 3/1969. (V. 16.) EüM rendelet a rovar- és rágcsálóirtószerek, valamint a riasztószerek forgalomba hozataláról és felhasználásáról
 2. 9/1985. (X. 23.) EüM-BkM együttes rendelet az étkezéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályokról
 3. 1991. évi XI. törvény az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról
 4. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
 5. 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
 6. 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól
 7. 80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállítás és -forgalmazás feltételeiről
 8. 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
 9. 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
 10. 1/2003. (I. 8.) FVM-ESZCSM együttes rendelet a nyers tej, a hőkezelt tej és a tejalapú termékek előállításának, forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről
 11. 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről
 12. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS - a 852/2004/EC RENDELETE - 2004. április 29. az élelmiszerek higiéniájával kapcsolatosan
 13. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS - a 853/2004/EC RENDELETE - 2004. április 29. az élelmiszerek higiéniájáról lefektetett speciális higiéniai Rendelet
 14. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS - a 854/2004/EC RENDELETE - 2004. április 29-i Szabályzata, mely speciális szabályban lefekteti a közfogyasztásra szánt állati eredetű termék hatósági ellenőrzését
 15. Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről 2008. évi kiadás

Tel.: 06-22 / 301-234 | Mobil: 06-20/954-8186
8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 68. | 1068 Budapest, Benczúr u. 9.

2009 Kontakt Alba Bt.
Minden jog fenntartva!
Rovarirtás, rágcsálóirtás, kártevőírtás és terménygázosítás